O GAL GERIAU MOKĖTI UŽ ALKOHOLĮ?

Išmintingi žmonės kalba, kad „McDonaldʼs“ korporacijos vadovai niekada nevalgo „McDonaldʼs“ restorane, cigaretes gaminančių kompanijų prezidentai nerūko, o alkoholį gaminančių firmų direktoriai geria tik sultis ir mineralinį vandenį. Manau, kad tai teisybė. Nes skirtumas tarp gyvulio ir Homo sapiens yra tas, kad žmogus geria degtinę ir už ją dar moka savo sunkiai uždirbtus pinigus.

...Tu gerai atsimeni tą nuostabų vakarą – viskas sukosi ratu, kaip tikras vyras įgudusiai pripylei stiklą alkoholinio gėrimo, nepraliedamas nė lašo, nes, žinia, „verčiau tėvas nuo stogo nei lašas pro šalį“... Siautėjai, daug juokeisi, šokai taip, kaip dar niekada gyvenime. Daug ir nerišliai kalbėjai kažkuriai merginai ir manei, kad tai demonstruoja tavo protą bei išmintį. O kitą rytą tave visi užjautė dėl skaudančios galvos, pagirių sukeltų kančių. Kankinaisi visą dieną išvargęs tarsi kryžiuočių didvyris, atlaikęs saracėnų veržimąsi pro išlaužą Jeruzalės miesto sienoje...

Ir buvo dar vienas vakaras. Ir dar vienas. Ir nieko nenutiko... Ir niekada turbūt nenutiks? Izraelyje kabo tokie antiteroristiniai plakatai: „Įtartinas krepšys arba daiktas. Galbūt ten nieko tokio. O ką, jei ten kažkas baisaus ir mirtino?“

Taigi, o ką, jei viskas kitaip? Po trečio butelio, smagių blevyzgų mitriai įšokai į automobilį parvežti traškučių, cigarečių ar merginų. Važiuodamas nudaužei perėjoje močiutę (kuri labai norėjo gyventi, bet jos išrinkta vyriausybė sudarė visas sąlygas tau įsigyti alkoholio), ji žuvo, gavai dešimt metų, sėdi kalėjime, tave kas vakarą kas nors prievartauja ir muša...

Per žiauru?

Gerai, štai švelnesnis scenarijus. Po antro butelio linksmai susilažinai su draugais, kad išstovėsi ant balkono atbrailos. Deja, nuvirtai, tvojaisi iš penkto aukšto, susilaužei stuburą ir susitrenkei smegenis. Likai gyvas, tebūnie pašlovintas dangus! Daugiau niekada nebevaikščiosi, praradai kalbos dovaną, guli lovoje ir esi našta savo mamai ir tėčiui...

Ir tai per žiauru?

O kaip toks scenarijus?

Po ketvirto butelio tavo draugas pasakojo linksmą anekdotą, o tu žinojai kitokią jo pabaigą. Pataisei, susikivirčijote, nuo draugo smūgio nuvirtai tiesiai ant komodos kampo, susitrenkei galvą, praradai regėjimą, susilaužei stuburą. Sėdi invalido vežimėlyje, klausai šokių muzikos per radiją, bet niekas su tavim šokti nebenori...

Ir tai nepatinka?

O kitaip ir nebūna. Atmink, mano jaunasis drauge, išgėręs žmogus šiame pasaulyje dar nėra nieko gero laimėjęs ar pasiekęs. Niekada. Nei už mašinos vairo, nei su moterimi lovoje, nei santykiuose su bendraamžiais, nei scenoje, nei verslo derybose, nei pokalbyje su kitu žmogumi, nei bokso ringe. Girtas žmogus dar niekada gražiai nesudainavo jokios dainos, nenupiešė jokio paveikslo ir neparašė prasmingos eilutės. Girtas žmogus visada menkesnis už kitus. Silpnesnis už kitus. Priklausomas. Jį galima lengvai apiplėšti, išprievartauti ir pažeminti. Galų gale, iš jo galima pasijuokti kaip iš klouno. Tačiau nepamiršk, šiame pasaulyje tokie klounai miega vieni.

Toliau