JAUNUOLIO GIDAS - KAIP IŠGYVENTI SUAUGUSIŲJŲ PASAULYJE

NEpatvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos.

NEpatvirtinta Švietimo aprūpinimo centro.

NEpatvirtinta Savižudybių prevencijos biuro.

NEpatvirtinta Vaikų teisių apsaugos tarnybos.

NEpatvirtinta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.

NEpatvirtinta nė vieno Šeimos psichologijos centro.

NEpatvirtinta nė vienos iš šimto keturiasdešimties valstybinių tarnybų, atsakingų už jaunų žmonių elgesį, raidą ir auklėjimą.

NEpatvirtinta nė vienos iš pusantro tūkstančio viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių ir asociacijų, pasišovusių auklėti bei ugdyti jaunus žmones.

Viskas, ką čia perskaitysi, yra patvirtinta tik gyvenimo ir tų, kurie tą gyvenimą laimėjo.

„EXURGE DOMINE ET JUDICA CAUSAM TUAM...“ (Psalm 73)

„Pakilk, Viešpatie, gink savo bylą...“ (Psal 73)

Visą savo gyvenimą daug skaičiau – pradedant Biblija ir Bažnyčios tėvų raštais, baigiant marksizmo klasikais. Skaičiau lietuvių ir pasaulio tautų literatūros šedevrus, periodinę amerikiečių, britų ir rusų spaudą. Niekada negailėjau ir negailiu pinigų JAV, Britanijoje ir Rusijoje leidžiamų žurnalų GQ, „Esquire“, „Tatler“, „Maxim“, „Menʼs Health“, „Playboy“, FHM, „Fortune“, „Jack“ ir „Snob“ prenumeratai. Nes būtent rašytinis žodis kartu su daugelio protingų žmonių komentarais padėjo susiformuoti mano pažiūroms. Jas ir įvairius pastebėjimus tu sutiksi šioje knygoje. Už tas nepajudinamas pažiūras esu dėkingas visiems žmonėms, kuriantiems tiek literatūros, tiek ir periodikos pasaulį.

Toliau